Religious

White Angel
White Angel
press to zoom
White Angel with Silver Rose
White Angel with Silver Rose
press to zoom
Star of David
Star of David
press to zoom
Star with Dove
Star with Dove
press to zoom
Memorial Dove with Holly
Memorial Dove with Holly
press to zoom
Memorial Angel with Red Rose
Memorial Angel with Red Rose
press to zoom
Hanukkah Star
Hanukkah Star
press to zoom
Godmother Angel
Godmother Angel
press to zoom
Godfather Dove
Godfather Dove
press to zoom
Dove with Pink Wings
Dove with Pink Wings
press to zoom
dove for home page
dove for home page
press to zoom
Dove with Blue Wing
Dove with Blue Wing
press to zoom
Cross with Red Rose
Cross with Red Rose
press to zoom
Cross with Pink Rose
Cross with Pink Rose
press to zoom
Cross with Holly CCD
Cross with Holly CCD
press to zoom
Confirmation Dove Pink
Confirmation Dove Pink
press to zoom
Cross with Blue Rose
Cross with Blue Rose
press to zoom
Confirmation Dove Blue
Confirmation Dove Blue
press to zoom
Christening Cross Pink
Christening Cross Pink
press to zoom
Christening Cross Blue
Christening Cross Blue
press to zoom
Baptism Cross Pink
Baptism Cross Pink
press to zoom
Baptism Cross Blue
Baptism Cross Blue
press to zoom
Angel with Blue Wings
Angel with Blue Wings
press to zoom
Angel with Holly
Angel with Holly
press to zoom
1st Communion Pink
1st Communion Pink
press to zoom
Angel with Pink Wings
Angel with Pink Wings
press to zoom
1st Communion Blue
1st Communion Blue
press to zoom